Sửa chữa cân điện tử

Sửa chữa cân điện tử được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư khang kiên, tận tình và thân thiện.

Cân điện tử từ 1 đến 6 số lẻ của các hãng:

Radwag – Ba Lan (Sản xuất tại Ba Lan (EU) gồm có (Model: PS6100.R1), (Model: AS220.R2). (Model: PS1000.R1), (Model: PS4500.R2), (Model: PS4500.R1). (Model: PS510.R1), (Model: WTC 3000), (Model: AS220.R1), (Model: AS220.R2). (Model: AS82/220.R2), (Model: WTC 2000), (Model: MA50/1.R). (Model: MA50.R), (Model: MA110.R). (Model: MA50.R1), (Model: WTC 200), (Model: PS 750.R1).

Hãng AND – Nhật  Sản xuất tại Hàn Quốc) gồm có (Model GH-252), (Model GH-202). (Model HR-300i), (Model HR-300), (Model HR-202i), (Model HR-200). (Model HR-250A), (Model HR-150A), (Model GX-4000), (Model GX-2000). (Model GX-1000), (Model GX-400), (Model GX-200), (Model GF-12K). (Model GF-10K), (Model GF-8K), (Model GF-6100), (Model GF-8000). (Model GF-4000), (Model GF-800), (Model GF-600), (Model GF-400). (Model GF-32K), (Model GF-30K), (Model GF-3000), (Model GF-2000). (Model GF-1000), (Model GF-300), (Model GF-20K), (Model GF-200).(Model EK-4100i), (Model EK-410i), (Model EK-300i), (Model EK-6100i). (Model EK-6000i), (Model EK-2000i), (Model EK-610i), (Model EK-600i). (Model EK-200i), (Model EK-12Ki), (Model FX-5000i),(Model FX-3000i). (Model FX-2000i), (Model FX-1200i), (Model FX-300i), (Model GF-1200). (Model FX-200i), (Model MS70), (Model MX50), (Model MF50), (Model ML50).

Radwag – Ba lan gồm có (Model XA 52.4Y.M), (Model XA 52.4Y.F). WTC 200, WTC 2000, MA50.R.

OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc) gồm có (Model NVL10000/2).(Model NVL2101/2), (Model NV212/2), (Model PA 4102). (Model PA 2102C), (Model PA 2102). (Model PA512C), (Model PA 413), (Model PA 213), (Model PA 214), (Model PA 214C). (Model SPX2201), (Model SPX223), (Model SPX222). (Model SPX6201), (Model SPX622), (Model: MB120), (Model: MB90). (Model: MB25), (Model: MB23), (Model PX2202/E), (Model: SPX6201).

BDS – China gồm có (Model: DJ502A00), (Model: DJ-5202A), (Model: DJ-6001A), (Model: DJ-2202A), (Model: DJ-2002A), (Model: DJ-600A).

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.